Få hjælp til at vælge din uddannelse

Gennem individuelle, målrettede samtaler får du ro og overblik over, hvad du egentlig gerne vil. 
 
Rigtig mange unge er desværre forvirrede og bange for at vælge en ”forkert” uddannelse. Hovederne er proppet med informationer fra studievejledere, UU-vejledere, utallige søgninger på nettet efter uddannelser, brobygninger, uddannelsesmesser osv. – men der er stadig ikke nogen klar plan. Mange er faktisk bare blevet endnu mere forvirrede.
 
Mange føler, at det vil være en katastrofe at vælge ”forkert” og dermed udelukke sig fra ”det gode liv”. Af forskellige grunde er det desværre blevet sådan, at mange simpelthen er bange for at træffe selve valget, og det bliver faktisk ofte en større forhindring end selve det at vælge en uddannelse. 

Al den frygt, bekymring og pres i forbindelse med uddannelsesvalget tager så desværre fokus fra det som jo faktisk er enormt spændende og sjovt at dykke ned i: ”hvad har jeg egentlig lyst til at uddanne mig i – og senere arbejde med?” For det skal være sjovt! Både at undersøge, hvad det skal være og ikke mindst under selve uddannelsen.

Heldigvis er det som regel ret nemt at løsne op for de her problematikker. Langt de fleste bliver i løbet af 3-5 samtaler afklaret med, hvad de vil og har fået lavet en tydelig handlingsplan for de skridt de vil tage for at komme i den retning, de gerne vil. Under coachingen lærer man sig selv meget bedre at kende og kan derfor træffe valget om uddannelse på et mere kvalificeret grundlag. Det giver ro i maven og en større sikkerhed for at vælge rigtigt.

Og det fjerner et enormt pres fra skuldrene.